Resource Planning

Inzetprofielen van je chauffeurs

Inzicht in je resources is een belangrijk onderdeel van je planningsproces en mag niet ontbreken in je TMS software. Je wilt namelijk vooraf kunnen inzien of je voldoende voertuigen en chauffeurs beschikbaar hebt om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit doen we door middel van het creëren van zogenaamde inzetprofielen voor chauffeurs. Dit overzicht helpt je in het maken van je beslissing om je chauffeurs verlof te geven, medewerkers tijdelijk tussen standplaatsen te ruilen of om over een langere periode structureel extra charters in te huren. Ook koppelingen met fleet management software zoals bijvoorbeeld Fleetfact zorgen er voor dat trekkende voertuigen en trailers automatisch niet planbaar zijn wanneer ze voor onderhoud zijn ingepland. 

Dit kan allemaal eenvoudig met de resource planning van Transplan TMS. Met behulp van de resource planning heb je aan het eind van de dag altijd inzicht in de capaciteit, op totaalniveau en per diensttype. Hierbij kun je denken aan een avonddienst, nachtdienst, LZV-dienst etc.

Demand planning in je TMS

Een belangrijk aspect in je transportorganisatie is het goed managen van je forecast. Dit doe je door de inrichting van je demand planning. In Transplan TMS vul je eenvoudig per standplaats je behoefte van voertuigen in op de desbetreffende dagen. Deze klant demand wordt weergegeven in de resource planning zodat direct duidelijk is of je capaciteit te kort komt.

Resource planning in het kort:

  • Inzicht in je demand per standplaats en voertuigtype
  • Maak eenvoudig de roosters zodat dat planners altijd de juiste informatie hebben
  • Selectie per planafdeling (standplaats of diensttype)
  • Combineer ook beschikbaarheid van voertuig en trailer in je resource planning
  • Eenvoudig wisselen van de chauffeur van standplaats
  • Handig voor het geven van verlof
  • Inzicht in dienstroosters waardoor je chauffeurs niet te vaak inplant terwijl de andere chauffeurs te weinig uren heeft gemaakt
  • Altijd inzicht of je voldoende capaciteit hebt

Resource planning als stand-alone SaaS oplossing?

Bent u op zoek naar resource planning voor uw organisatie en wilt u niet een compleet TMS of eventueel resource planning als add-on?

Neem dan eens een kijkje op www.shiftigo.online of neem contact op via info@rgbplus.nl

Resource Planning Transplan